Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Jídelna

Jídelna je zapojena do projektu "Zdravá školní jídelna"

Škola má vlastní školní jídelnu a informace o jídelníčku a přihlášení stravy aktualizujeme ve spolupráci s portálemstrava.cz

 

Svačiny

Svačiny lze objednat přímo ve školní jídelně nebo zakoupit ve školním bufetu. Na svačinku mohou chodit o velké přestávce všichni žáci i zaměstnanci školy. Vítáni jsou i další zájemci.

Obědy

Na obědy ve školní jídelně škola žákům přispívá. Výběr je ze dvou jídel, která lze objednat přes internet nebo přímo v jídelně.

 

Vnitřní řád školní jídelny

Aktualizace k 1.9.2021 dle šk.zákona 561/2004 Sb 107/2005

 Řád školní jídelny je nedílnou součástí školního řádu a zásad stravování.

Strávníci a jejich zákonní zástupci mají přístup k jídelníčku na internetových stránkách školy a na internetových stránkách určených k objednávání, případně k odhlašování stravy a informaci o neodebrané stravě – www.strava.cz

Strávníci a jejich zákonní zástupci jsou povinni odhlašovat stravu dle bodu 3, zároveň jsou povinni včas uhradit částku za stravné dle bodu 6.

  1. Ve školní jídelně mají právo se stravovat žáci, zaměstnanci  a cizí strávníci při dodržení  podmínek 

    v souladu s vnitřními předpisy školy.

  1. Výdejna je otevřena od 8,30 – 10,00/pouze svačiny/ a 11.15 – 14.00 hod.- výdej obědů

   Pokrmy se vydávají v době od 11.15 do 14.00 hod. dle vyvěšeného rozpisu a jsou určeny k přímé spotřebě bez skladování.

  1. Odhlášky a přihlášky se provádějí nejpozději den předem do 14 hodin, možnost i přes internet do 7hodin

   ráno na www.strava.cz. Za neodebranou a neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje .Zdraví žáci se stravují v jídelně, nemohou odebírat stravu do jídlonosičů. V případě nepřítomnosti je nutné stravu odhlásit, neodhlášenou stravu je povinen strávník uhradit v plné výši-strava je dotována státem

 

  1. Ceny a normy podávaného jídla se řídí předpisy o školním stravování
    CENÍK STRAVNÉHO aktualizovaný od 1.9.2021:

Kategorie

Finanční norma

přesnídávka oběd

svačinka

Režie,náklady

Zam.dopl.FKSP,

Popl.za oběd/svačinku

1. - 4. třída

25,00

20,- 25,-  

 

 

25,00 / 20,00

5. - 9. třída

26,00

25,- 26,-  

 

 

26,00 / 25,00

žáci jiných škol

25,00,26,00

  26  

 37,00

 

62,00,63,00

zaměstnanci

26,00

  26,-  

 

16,00

12,00 / 52,00

cizí strávníci

26,00

  26,-  

 40,00

 

66,00

MŠ -děti do 6 let

36,-

8,- 20,-

8,-

 

 

8,-/20,-/8,-

MŠ-děti nad 6 let 42,- 9,- 25,- 8,-     9,-/25,-/8,-

žáci střední školy

27,00

  27,-    

10,00

17,00

 

  1. Pro děti a zaměstnance se obědy do kastrůlku vydávají výjimečně v ceně finanční normy pouze v první den onemocnění.  Další dny je možné si obědy zakoupit v plné ceně.                                                                                                                     
  1. Stravné se platí zásadně předem do 25. dne na nový měsíc, a to zálohově a bezhotovostně formou inkasa,nebo trvalého příkazu.V případě úhrady stravného trvalým příkazem, se vyúčtování stravného provádí 1 x ročně, a to v měsíci srpnu. Obědy se vydávají na osobní čip,nebo na náhradní stravenku,kterou je možno vytisknout v jídelně./1 stravenka v měsíci zdarma,další Kč 2,00/ks. V případě ztráty, nebo poškození čipu, je nutné zakoupit nový.

 

  1. Každý strávník je povinen:

      * chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování

      * strávník je povinen řídit se pokyny  vedoucí stravování, dozorujícího pedagoga, vedoucí kuchařky

      * umožnit plynulý chod výdeje obědů včetně  včasného odchodu z jídelny  

      * odnést po jídle použité nádobí a zanechat po sobě čisté místo u stolu

      * zamezit plýtváním zachovávat čistotu a dodržovat pravidla stolování v jídelně. Z jídelny nevynášet nádobí, příbory nebo potraviny.

      * přídavky obědů jsou nenárokové a odvislé od průběhu výdeje obědů

Poškození, zničení nebo zcizení majetku školní jídelny musí být plně uhrazeno.

Za nevhodné chování může být strávník vyloučen ze školního stravování.

 

  1. Každý strávník má právo:

      * na kvalitní vyváženou stravu a kulturní prostředí stolování

      * možnost výběru jídla, využití samoobslužného salátového bufetu a výběr nápojů dle denní nabídky

      * vznášet  připomínky, dotazy, výjimky projednat s ved.ŠJ v provozní době kanceláře,tj. 7,00 – 15,00 hod.

         případně si telefonicky dohodnout schůzku

Práva zákonných zástupců žáků:

Zákonní zástupci mají právo na informace o složení stravy a nabídce zveřejněné na www.strava.cz. Dále mají právo na informace o vyzvednuté stravě svých dětí. Mohou žádat dietní úpravu stravy pro své děti ze zdravotních důvodů. Dále mají právo vyzvednout objednanou stravu svého dítěte v den, kdy onemocnělo.

Povinnosti zákonných zástupců:

Zákonní zástupci mají povinnost uhradit včas dle pokynů vedoucí školní jídelny objednanou stravu, Včas informovat  vedoucí jídelny o změně zdravotního stavu svého dítěte, která by měla vliv na stravování dítěte.

Práva žáků:

Žáci mají právo si vyzvednout objednanou stravu dle výběru včetně salátů a nápojů. Žáci mají právo si objednat vybrané jídlo dle jídelníčku na terminálu v jídelně nebo na www.strava.cz

Povinnosti žáků:

Žáci mají povinnost se v jídelně chovat slušně a dodržovat pravidla stolování. Žáci jsou povinni uposlechnout pokynů zaměstnanců školní kuchyně a pedagogického dohledu.

 

 

vedoucí stravování Alice Bílská                                                                         ředitel školy Zdeněk Pečenka

 

 

Ceny stravného

Ceny stravného od 1. 9. 2021 

Kategorie

Cena oběda

Cena přesnídávky

dopoledne

Cena svačiny

odpoledne

Děti I. St

25 Kč

20 Kč

 

Děti II. St

26 Kč

25 Kč

 

Děti 15leté

27 Kč

25 Kč

 

Střední škola

17 Kč

25 Kč

 

Zaměstnanci školy

10 Kč

25 Kč

 

důchodci

50 Kč

25 Kč

 

Cizí strávníci

66 Kč

25 Kč

 

Mateřská škola do 6 let

20 Kč

8 Kč

8 Kč

Mateřská škola nad 6 let

25 Kč

9 Kč

8 Kč

 

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Jak se vám líbí nové webové stránky naší školy?

Jsou přehlednější
5 (62.5%)
jsou hezčí
0 (0%)
ty původní byly hezčí
0 (0%)
nevyznám se tu
0 (0%)
líbí se mi
2 (25%)
nelíbí se mi
1 (12.5%)
potřebují ještě vylepšit
0 (0%)

Od 3. 4. 2017 22:50 celkem hlasů: 8

Hlasování uzavřeno.