image
image
image

Horní menu

Základní informace o naší škole 3. 11. 2023 Vánoční jarmark 2023
Základní informace o naší škole 30. 11. 2023 Fotografie ze školního plesu
Školní družina 29. 11. 2023 Listopad 2023 v ŠD
Mateřská škola 29. 11. 2023 Listopad 2023 v MŠ
Základní informace o naší škole 24. 11. 2023 Jsem Laskavec 2023
Základní informace o naší škole 22. 11. 2023 stávka 27.11.2023
Základní informace o naší škole 21. 11. 2023 Bobřík informatiky 2023
Základní škola - 2. stupeň 21. 11. 2023 Okrskové kolo ve florbalu staršího žactva

O škole

Škola má dobré vybavení odborných učeben. Všechny učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi nebo dataprojektorem. Žáci mají přístup k internetu prostřednictvím WIFI. Pro sportovní využití nabízíme tělocvičnu a školní bazén, venkovní hřiště s posilovnou a dráhou pro inlajny.

Dílny pro výuku zámečníků jsou zařízeny pro základy výuky, která od druhého ročníku probíhá přímo na pracovištích spolupracujících firem. Počítačová síť je přístupná žákům i mimo vyučování. Nově je připraveno pracoviště s 3D tiskem a pracoviště pro digitální měření.

Více o škole