image
image
image

Horní menu

Základní informace o naší škole 28. 6. 2024 Prospěli s vyznamenáním 24
Základní informace o naší škole 27. 6. 2024 Úspěchy našich žáků ve školním roce 2023/2024
Střední škola 26. 6. 2024 Závěrečné zkoušky 2024
Základní škola - 2. stupeň 28. 6. 2024 Sportovní den 2024
Školní družina 28. 6. 2024 Červen 2024 v družině
Mateřská škola 28. 6. 2024 Červen 2024 v MŠ
Základní škola - 2. stupeň 28. 6. 2024 Školní výlet 7.A
Základní škola - 1. stupeň 25. 6. 2024 Páťáci se loučí

O škole

Škola má dobré vybavení odborných učeben. Všechny učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi nebo dataprojektorem. Žáci mají přístup k internetu prostřednictvím WIFI. Pro sportovní využití nabízíme tělocvičnu a školní bazén, venkovní hřiště s posilovnou a dráhou pro inlajny.

Dílny pro výuku zámečníků jsou zařízeny pro základy výuky, která od druhého ročníku probíhá přímo na pracovištích spolupracujících firem. Počítačová síť je přístupná žákům i mimo vyučování. Nově je připraveno pracoviště s 3D tiskem a pracoviště pro digitální měření.

Více o škole