image

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Střední škola > Fiktivní firma

Fiktivní firma

 STŘEDOŠKOLÁCI ZAKLÁDAJÍ FIKTIVNÍ FIRMU

Fiktivní firma je nástrojem pro rozvoj podnikatelských kompetencí žáků středních a vyšších odborných škol. Poskytne jim možnost aktivně rozvíjet své obchodní dovednosti a znalosti. Jedná se o virtuální společnost, která je vedena jako by skutečně existovala.

Fiktivní firmu zakládají žáci a žákyně 1. a 2. ročníku Střední školy v Kraslicích pod dohledem vyučující a ve spolupráci s Centrem fiktivních firem, které výuku ve fiktivní firmě bude koordinovat.

Fiktivní firma odpovídá reálné společnosti svojí formou, strukturou a funkcí, řídí se stejnými právními předpisy, využívá stejné podklady z hospodářské praxe. Fiktivní firmy spolu obchodují navzájem podle běžných obchodních zvyklostí. Její pracovníci (Ilona Sovová, Pavel Habart, Jiří Křivan, Ladislav Havetta, Romana Olahová, Margita Šráková, Eliška Baráková, Zdeněk Novotný, Martin Smatana, Markéta Vaňková a Denisa Suchá) uskuteční všechny základní podnikové činnosti jako jsou např:

  • nákup, prodej, reklama
  • písemný i telefonický hospodářský styk
  • fakturace a účtování
  • činnosti podnikového sekretariátu

Předmětem podnikání ve společnosti s ručením omezeným bude:

  1. Umělecko-řemeslné zpracování kovů
  2. Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod

Základní kapitál 2.000.000,-Kč bude tvořen peněžitými vklady společníků takto:

Martin Smatana – 500.000,-Kč

Ilona Sovová – 500.000,-Kč

Pavel Habart – 500.000,-Kč

Zdeněk Novotný – 500.000,-Kč

Správcem vkladu pověřují společníci Denisu Suchou, která pro tento účel zřídí bankovní účet u CEFIFBANKY a uloží na něj všechny peněžité vklady.

Ačkoliv nejsou používány reálné peníze, ale fiktivní, ostatní akce probíhají ve stejné podobě, jako je tomu v reálném světě – firmy jsou zakládány podle stejné legislativy jako reálné společnosti, živnostenské listy jsou vydávány, povinné odvody placeny, platební příkazy jsou zadávány, faktury vystavovány, účty vedeny, mzdy vypláceny. Fiktivní firma používá nástroje marketingu jako je průzkum trhu, reklama, připravuje se na veletrhy.

Cílem výuky ve fiktivní firmě je trénovat iniciativu, samostatnost a také poskytnout žákům znalosti, jak založit a vést obchodní společnost nebo živnost. Žáci se učí pracovat v týmu, přijímat odpovědnost, rozvíjet iniciativu a zlepšovat své měkké a také odborné dovednosti. Důležitý je i trénink prezentace výsledků jak svých, tak celé obchodní společnosti.

Mgr. Zdena Petrová