image

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Metodik prevence

Metodik prevence 

Mgr. Iva Rödlingová

email: kyselova@skolakraslice.cz

 

Konzultační hodiny

úterý 14:30 - 15:30

 

Místo konzultací

kabinet EVVO - 2. patro pavilonu 2. stupně

možno konzultovat i online pomocí systému Teams

Schránka důvěry

 

Hlavní dokumenty týkající se prevence

Školní preventivní program

Plán proti šikanování

Krizový plán

Krizový plán 2

Metodika práce s žákem s poruchovým chováním

Náplň práce školního metodika prevence

 

Základní právní rámec primární prevence rizikového chování

Školský zákon

Zákon o ochraně zdraví před účinky návykových látek

Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

 

Základní metodické dokumenty primární prevence rizikového chování

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování

Metodický pokyn k prevenci a řešení šikanování

Metodický pokyn k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví

Metodické doporučení k prevenci a postihu záškoláctví a omlouvání žáků z vyučování

Národní strategie primární prevence rizikového chování

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě ve škole

 

Dokumenty k prevenci rizikového chování

 

1) Návykové látky

Moje dítě bere drogy - leták pro rodiče

Kratom

HHC

Drogy - leták VZP pro rodiče

Nikotinové sáčky

10 důvodů proč žít bez drog

Nápoje PRIME

Zajímavé odkazy k tématu

 

2) Rizikové chování v dopravě

Zebra se za Tebe nerozhlédne

Zebra se za Tebe nerozhlédne manuál

Jak má vypadat správně vybavené kolo

Jak se chovat na dálnici

Bezpečně na elektrokoloběžce

Prevence pro první stupeň

První pomoc

Zajímavé odkazy k tématu

 

3) Poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy

Manuál pro pedagogy

Nápady do výuky

Manuál pro rodiče

Plakát pro učitele

Příručka pro pomáhající profese

Sama sebou - návod pro rodiče

Svépomocný manuál

Poruchy příjmu potravy - leták

Zajímavé odkazy k tématu

 

4) Alkohol

Alkohol

Alkohol - leták

Jak ovlivňuje alkohol zdraví - leták

Zajímavé odkazy k tématu

 

5) Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě ve škole

Syndrom CAN

Syndrom CAN - prezentace

Domácí násilí - leták

Zajímavé odkazy k tématu

 

6) Školní šikana

Informační leták

 

7) Kyberšikana

Jak funguje kyberšikana

Kybergrooming

Diagnostika

10 tipů pro rodiče

Řešení kyberšikany - rodiče

Řešení kyberšikany - škola

Obrana při útocích

Právní okénko

Pravidla a doporučení pro bezpečné užívání internetu

Příklad smlouvy o používání internetu v rodině

Odkazy na další stránky s problematikou kyberšikany

 

8) Homofobie

9) Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus

10) Vandalismus

Vandalismus

 

11) Záškoláctví

Záškoláctví - základní informace pro rodiče

Pomoc pro rodiče v kostce

Deset mylných představ o záškoláctví

Pojem záškoláctví

Školní fobie

Prevence záškoláctví

Řešení záškoláctví

Legislativní opatření

 

12) Krádeže

13) Tabák

Nikotinové sáčky

Jak nám kouření škodí

 

14) Krizové situace spojené s násilím

15) Netolismus

Závislost na videohrách

Závislost na videohrách - leták

10 tipů pro bezpečná hesla

10 tipů na zabezpečení dat

10 tipů pro bezpečné sociální sítě

10 tipů pro bezpečnou Wi-fi

Nomofobie - leták

Umělá inteligence - doporučení žáci

Umělá inteligence - doporučení rodiče

Průvodce TikTokem pro rodiče

 

16) Sebepoškozování

Sebepoškozování - leták

Sebepoškozování

 

17) Nová náboženská hnutí

18) Rizikové sexuální chování

Sexting

 

19) Příslušnost k subkulturám

Subkultury, sekty

Vliv sekt na rodinu - informační leták

 

20) Hazardní hraní

Gambling

 

21) Prevence vzniku problémových situací u žáků s PAS

22) Psychická krize - duševní onemocnění

Tvoje duše za to stojí

 

Materiály z projektu TeP - Technologie a prevence

1. stupeň

DIGITÁLNÍ DOHODA

Informační leták - pozornost

Informační leták - obezita

Informační leták - spánek

Brožura pro rodiče

Materiál pro děti - etiketa a rizika internetu

2. stupeň

Informační materiál - obezita

Informační materiál - pozornost

Informační materiál - spánek

Pro učitele infografika - problémové chování

Sítě, hry a porno

Hoax

Kybergrooming

Kybersikana

Kyberstalking

Zajímavé odkazy

https://www.rodicovskalinka.cz/sluzby/podcast/