image

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Metodik prevence

Metodik prevence 

Mgr. Iva Rödlingová

email: kyselova@skolakraslice.cz

 

Konzultační hodiny

středa 14:30 - 15:30

 

Místo konzultací

kabinet EVVO - 2. patro pavilonu 2. stupně

možno konzultovat i online pomocí systému Teams

Schránka důvěry

 

Hlavní dokumenty týkající se prevence

Školní preventivní program

Plán proti šikanování

Krizový plán

Metodika práce s žákem s poruchovým chováním

Náplň školního metodika prevence

 

Základní právní rámec primární prevence rizikového chování

Školský zákon

Zákon o ochraně zdraví před účinky návykových látek

Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

 

Základní metodické dokumenty primární prevence rizikového chování

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování

Metodický pokyn k prevenci a řešení šikanování

Metodický pokyn k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví

Metodický pokyn při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Národní strategie primární prevence rizikového chování

 

Dokumenty k prevenci rizikového chování

 

1) Návykové látky

Moje dítě bere drogy - leták pro rodiče

Kratom

HHC

Zajímavé odkazy k tématu

 

2) Rizikové chování v dopravě

3) Poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy

Zajímavé odkazy k tématu

 

4) Alkohol

Alkohol

Zajímavé odkazy k tématu

 

5) Syndrom týraného dítěte - CAN

Syndrom CAN

Syndrom CAN - prezentace

Zajímavé odkazy k tématu

 

6) Školní šikana

7) Kyberšikana

Jak funguje kyberšikana

Kybergrooming

Diagnostika

10 tipů pro rodiče

Řešení kyberšikany - rodiče

Řešení kyberšikany - škola

Obrana při útocích

Právní okénko

Pravidla a doporučení pro bezpečné užívání internetu

Příklad smlouvy o používání internetu v rodině

Odkazy na další stránky s problematikou kyberšikany

 

8) Homofobie

9) Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus

10) Vandalismus

Vandalismus

 

11) Záškoláctví

Záškoláctví - základní informace pro rodiče

Pomoc pro rodiče v kostce

Deset mylných představ o záškoláctví

Pojem záškoláctví

Školní fobie

Prevence záškoláctví

Řešení záškoláctví

Legislativní opatření

 

12) Krádeže

13) Tabák

Nikotinové sáčky

 

14) Krizové situace spojené s násilím

15) Netolismus

Závislost na videohrách

Závislost na videohrách - leták

10 tipů pro bezpečná hesla

10 tipů na zabezpečení dat

10 tipů pro bezpečné sociální sítě

10 tipů pro bezpečnou Wi-fi

Nomofobie - leták

 

16) Sebepoškozování

Sebepoškozování - leták

Sebepoškozování

 

17) Nová náboženská hnutí

18) Rizikové sexuální chování

Sexting

 

19) Příslušnost k subkulturám

Subkultury, sekty

 

20) Domácí násilí

Násilí v rodině - leták

 

21) Hazardní hraní

Gambling

 

22) Prevence vzniku problémových situací u žáků s PAS

23) Psychická krize - duševní onemocnění

 

Materiály z projektu TeP - Technologie a prevence

1. stupeň

DIGITÁLNÍ DOHODA

Informační leták - pozornost

Informační leták - obezita

Informační leták - spánek

Brožura pro rodiče

Materiál pro děti - etiketa a rizika internetu

2. stupeň

Informační materiál - obezita

Informační materiál - pozornost

Informační materiál - spánek

Pro učitele infografika - problémové chování

Sítě, hry a porno

Hoax

Kybergrooming

Kybersikana

Kyberstalking

Zajímavé odkazy

https://www.rodicovskalinka.cz/sluzby/podcast/