Drobečková navigace

Úvod > O škole > Zprávy a dokumenty

Zprávy a dokumentyNázev Vyvěšeno Sejmuto

Zobrazit

Zpracování osobních údajů (GDPR) 24. 5. 2018 30. 6. 2019 Aktuální
Naposledy změněno: 24. 5. 2018 11:15

Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018

 

ředitel školy                             Mgr. Zdeněk Pečenka

zástupce ředitele                      Mgr. Pavlína Poledňáková

zástupce ředitele                      Ing. Zdeněk Krsička - pracoviště Pod Nádražím

vedoucí odloučeného                Mgr. Daniela Kaiserová - člen širšího vedení

pracoviště Jindřichovice

výchovný poradce                    Mgr. Zdena Petrová (pro 2. stupeň a SŠ)

                                               Mgr. Jiří Kubát (pro 1. stupeň)

koordinátor tvorby ŠVP                        Mgr. Lenka Křížová, Mgr. Alena Baníková

koordinátor ŠVP pro SŠ                       Ing. Zdeněk Krsička

protidrogový preventista                       Ing. Iva Germušková    

požární preventista                   Mgr. Libor Bříza

koordinátor ICT                        Mgr. Zdeněk Pečenka

správce počítač. sítě                Mgr. Zdeněk Pečenka

zdravotník                                Alena Čermáková

koordinátor SOČ                      Mgr. Zdena Petrová

koordinátor EVVO                    Mgr. Eliška Varausová, Mgr. Iva Kyselová

Metodická sdružení a předmětové komise:

1. stupeň                                 Mgr. Lenka Semrádová

Společenskovědní předměty     Mgr. Hana Vlčková

a cizí jazyky                                        

Přírodovědné předměty            Ing. Iva Germušková

Výchovy                                   Mgr. Libor Bříza

 

 

Třídní učitelé:    MŠ       1. stupeň                      2. stupeň          SŠ

2 třídy   11 tříd (1.-5.ročník)        8 tříd                4 třídy(1 čtyřletý a 3 tříletý obor)           

                       

I.A

 

Mgr. Věra Ulrichová

VI.A

Mgr. Eliška Varausová

I.B

 

Mgr. Ivana Svobodová

VI.B

Mgr. Lenka Winkelhöferová

II.A

 

Mgr. Eva Břízová

VII.A

Ing. Iva Germušková

II.B

 

Mgr. Alena Baníková

VII.B

Mgr. Jiří Kubát

III.A

 

Mgr. Jana Trnková

VIII.A

Ing. Štěpánka Vyletová

III.B

 

Mgr. Anna Pečenková

VIII.B

Mgr. Jana Grussmannová

IV.A

 

Mgr. Daniela Roková Vázlerová

IX.A

Mgr. Daniel Brodníček

IV.B

 

Mgr. Lenka Semrádová

IX.B

Mgr. Libor Bříza

V.A

 

Mgr. Lenka Křížová

1.NS+1.SM+1.VT

Ing. Jan Ješátko

V.B

 

Mgr. Lucie Špringsová

1.MS

Mgr. Monika Bladská

I.-V.

Jindřichovice

Mgr. Daniela Kaiserová

2.NS+2.SM+2.VT

Ing. Jaroslava Sandnerová

 

 

 

3.NS+3.SM+3.VT

Vojtěch Wagner

Kraslice

Iveta Studeníková, Lucie Gabčová

 

Jindřichovice

Jana Potočná

 

 

Školní družina:  3 oddělení pracoviště Kraslice a 1 oddělení odloučené pracoviště Jindřichovice

Mateřská škola: 1 třída odloučené pracoviště Jindřichovice, 1 třída pracoviště Kraslice

Vedoucí vychovatelka:  Irena Kafarová

Vychovatelky:              Monika Matasová, Mgr. Věra Habartová, Martina Némethová

Učitelé bez třídnictví:     Mgr. Hana Vlčková, Mgr. Libuše Petrušová, Mgr. Jan Boháč, Ing. Zdeněk Brantl, Mgr. Zdena Petrová, Eliška Brantlová, Mgr. Iva Kyselová, Bc. Marie Kyselová, Blanka Polanová

Učitelé ODV:                Jaroslav Krekl, František Donoval, Renata Eliášová, Vojtěch Wagner

Asistenti pedagoga:      Alena Čermáková, Růžena Švehlová, Jana Divišová, Pavla Vetenglová, Lucie Zykmundová, Vildumetzová Michaela, Dusíková Darina, Kabátová Hana


Provozní pracovníci:                                                    Pracovníci školní jídelny:

 

Hospodářka                 Monika Fučikovská                  vedoucí                        Alice Bílská

                                                                                    vedoucí kuchařka         Jana Bodláková

hlavní účetní                 Lenka Nováková                      kuchařky                      Malgorzata Bláhová

školník, údržbář, topič: Jaromír Langmaier                                                       Mária Sůrová

údržbář, topič               Drahomír Šimek                       pomocné kuchařky       Hana Steinová

strojník bazénu             Antonín Šprtka                                                            Alena Šenová

úklid                             Veronika Řádková                                                      

                                   Helena Šutovcová                               

                                   Miroslava Borovičová                          

                                   Hana Svědíková

                                   Marie Žemličková

                                   Jana Řežábková

                                   Zdeňka Toupalová                               

úklid Jindřichovice        Anna Cajthamlová

úklid - budova SŠ         Dagmar Fajfrová

 

Odpovědnost za prostory

 

veškeré prostory                      ředitel

školní kuchyně a jídelna            vedoucí školní jídelny

pavilony                                   zástupce ředitele

budova střední školy                zástupce ředitele pro SŠ, správce budovy střední školy

školní družina                           vedoucí vychovatelka

bazén                                       strojník bazénu

tělocvična                                vedoucí předmětové komise výchov

suterén, kotelna                        školník

kmenové třídy                          třídní učitelé

odborné učebny:

            učebna jazyků 1 - AJ                Mgr. Hana Vlčková

            školní dílny                              Mgr. Jiří Kubát

            cvičná kuchyňka                       Renata Eliášová

            učebna fyziky                           Mgr. Daniel Brodníček 

            učebna výp. techniky 2. st.       Ing. Zdeněk Krsička

            učebna výp. techniky 1. st.       Mgr. Lenka Křížová

            učebna chemie                         Ing. Iva Germušková

            učebna jazyků 2                       Mgr. Monika Bladská

            učebna výtvarné výchovy         Eliška Brantlová

            učebna přírodopisu                  Mgr. Eliška Varausová

            učebna hudební výchovy          Bc. Marie Kyselová

            učebna zookoutek                   Ing. Iva Germušková

kabinety:

            kabinet 1. stupně                      Mgr. Věra Ulrichová

            kabinet cizích jazyků                 Mgr. Hana Vlčková

            kabinet dílen                            Mgr. Jiří Kubát

            kabinet vých. poradce              Mgr. Zdena Petrová

            kabinet MAA - FYZ                   Ing. Štěpánka Vyletová

            kabinet pěst. prací                    Mgr. Eliška Varausová

            kabinet DEJ                             Mgr. Monika Bladská

            kabinet ZEM                            Mgr. Libuše Petrušová

            kabinet odborných předmětů    Ing. Jan Ješátko                                 

            kabinet PRI                              Ing. Iva Germušková

            kabinet VV                               Eliška Brantlová

            kabinet CHE                             Ing. Iva Germušková

            kabinet TV                               Mgr. Libor Bříza


školní knihovna                                   Mgr. Lenka Křížová

sklady:

            sklad učebnic pro 1. stupeň      Mgr. Anna Pečenková

            sklad učebnic pro 2. stupeň      Mgr. Pavlína Poledňáková

            sklady materiálu, strojovny       Jaromír Langmaier

sborovny:

            nad jídelnou                             Mgr. Ivana Svobodová

            1. stupně                                 Mgr. Lenka Semrádová

            2. stupně                                 Mgr. Monika Bladská

chodby:

            chodba nad jídelnou                 Mgr. Ivana Svobodová, Mgr. Anna Pečenková

            chodba 1. stupeň, přízemí         Mgr. Daniela Roková Vázlerová, Mgr. Eva Břízová

            chodba 1. stupeň, patro                       Mgr. Věra Ulrichová, Mgr. Jana Trnková

            vestibul                                               Mgr. Pavlína Poledňáková

            chodba 2. stupeň, přízemí         Mgr. Zdena Petrová, Mgr. Pavlína Poledňáková

            chodba 2. stupeň, 1. patro        Mgr. Monika Bladská, Ing. Štěpánka Byletová

            chodba 2. stupeň, 2.patro         Eliška Brantlová

            schodiště 2. stupeň                  Eliška Brantlová, Mgr. Eliška Varausová

školní hřiště                                         Mgr. Libor Bříza

travnaté plochy a záhony                      Mgr. Jiří Kubát

odloučené pracoviště Jindřichovice      Mgr. Daniela Kaiserová

budova střední školy                            František Donoval

 

 

Uvádějící učitelé

 

Nově nastupující učitel                          Uvádějící učitel            

Bc. Marie Kyselová                               Mgr. Pavlína Poledňáková

Michaela Vildumetzová                         Mgr. Anna Pečenková

Pavla Vetenglová                                 Renata Eliášová

Blanka Polanová                                  Mgr. Lenka Růžičková


Časový plán školního roku 2017/2018

 

AKCE

TERMÍN

zahajovací pedagogická rada

1.9.2017 v 10:00 hod.

zahájení školního roku

4.9.2017

den otevřených dveří

2.10.2017

informační a konzultační odpoledne a den otevřených dveří

9.10.2017

podzimní prázdniny

26. a 27.10.2017

den otevřených dveří

6.11.2017

1. čtvrtletní pedagogická rada 

13.11.2017

třídní schůzky

20.11.2017

prezentace SŠ pro vycházející žáky

20.11.2017 od 16:00 hod.  (ŠJ)

den otevřených dveří

4.12.2017

vánoční prázdniny

23.12.2017 - 2.1.2018

informační a konzultační odpoledne a den otevřených dveří

15.1.2018

2. čtvrtletní pedagogická rada

22.1.2018

předání pololetního vysvědčení

31.1.2018

pololetní prázdniny

2.2.2018

jarní prázdniny

12. - 18.2.2018

informační a konzultační odpoledne

12.3.2018

velikonoční prázdniny

29. - 30.3.2018

zápis do 1. tříd

3.4. 2018

zápis do MŠ

16.5. 2018

přijímací zkoušky na SŠ

duben 2018

3. čtvrtletní pedagogická rada

23.4.2018

třídní schůzky

14.5.2018

pedagogická rada pro 3.NS, 3.SM, 3.VT

31.5.2018

závěrečné zkoušky 3.NS, 3.SM, 3.VT

4. – 15.6.2018

informační a konzultační odpoledne

11.6.2018

4. čtvrtletní pedagogická rada

25.6.2018

předání vysvědčení 

29.6.2018

závěrečná pedagogická rada

29.6.2018 od 10:00 hod.

hlavní prázdniny 

2.7. -31.8.2018

 

Informační a konzultační odpoledne a třídní schůzky jsou vždy  od 14:00  do 15:30 hodin.

Čtvrtletní pedagogická rada začíná ve 14:15 hodin.

Informační a konzultační odpoledne jsou určena pro individuální konzultace podle potřeb rodičů nebo učitelů.

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.

Jak se vám líbí nové webové stránky naší školy?

Jsou přehlednější
5 (62.5%)
jsou hezčí
0 (0%)
ty původní byly hezčí
0 (0%)
nevyznám se tu
0 (0%)
líbí se mi
2 (25%)
nelíbí se mi
1 (12.5%)
potřebují ještě vylepšit
0 (0%)

Od 3. 4. 2017 22:50 celkem hlasů: 8

Hlasování uzavřeno.