Drobečková navigace

Úvod > O škole > Zprávy a dokumenty

Zprávy a dokumentyNaposledy změněno: 27. 4. 2020 17:14

Organizační zabezpečení školního roku 2019/2020

 

ředitel školy                              Mgr. Zdeněk Pečenka

zástupce ředitele                      Mgr. Pavlína Poledňáková

zástupce ředitele                      Ing. Zdeněk Krsička - pracoviště Pod Nádražím

vedoucí odloučeného               Mgr. Daniela Kaiserová - člen širšího vedení pracoviště Jindřichovice

výchovný poradce                    Mgr. Zdena Petrová (pro 2. stupeň a SŠ)

                                                 Mgr. Iva Sokolová (pro 1. stupeň)

koordinátor tvorby ŠVP            Mgr. Alena Baníková

koordinátor ŠVP pro SŠ           Ing. Zdeněk Krsička

protidrogový preventista           Ing. Iva Kyselová

požární preventista                   Mgr. Libor Bříza

metodik ICT                              Mgr. Zdeněk Pečenka

správce počítač. sítě                Mgr. Zdeněk Pečenka

zdravotník                                Alena Čermáková

koordinátor SOČ                      Mgr. Zdena Petrová

koordinátor EVVO                    Mgr. Iva Kyselová

Metodická sdružení a předmětové komise:

1. stupeň                                  Mgr. Lenka Semrádová

Společenskovědní předměty    Mgr. Hana Vlčková

a cizí jazyky                                        

Přírodovědné předměty            Ing. Iva Germušková

Výchovy                                    Mgr. Libor Bříza

 

 

Třídní učitelé:    MŠ       1. stupeň                      2. stupeň          SŠ

2 třídy   11 tříd (1.-5.ročník)        8 tříd                4 třídy(1 čtyřletý a 3 tříletý obor)           

                       

I.A

 

Mgr. Ivana Svobodová

VI.A

Bc. Natálie Luhovská

I.B

 

Mgr. Anna Pečenková

VI.B

Bc. Vojtěch Wagner

II.A

 

Mgr. Šárka Kavková

VII.A

Bc. Marie Kyselová

II.B

 

Mgr. Alena Baníková

VII.B

Mgr. Iva Kyselová

III.A

 

Mgr. Lenka Semrádová

VIII.A

Ing. Štěpánka Vyletová

III.B

 

Mgr. Daniela Roková Vázlerová

VIII.B

Mgr. Lenka Winkelhöferová

IV.A

 

Mgr. Eva Břízová

IX.A

Ing. Iva Germušková

IV.B

 

Mgr. Iva Sokolová

IX.B

Mgr. Monika Bladská

V.A

 

Mgr. Jana Trnková

1.NS, 1.SM, 1.VT

Ing. Zdeněk Krsička

V.B

 

Mgr. Lucie Špringsová

2.NS, 2.VT

Mgr. Zdena Petrová

I.-III.

Jindřichovice

Mgr. Daniela Kaiserová

3.NS, 3.SM

Ing. Jan Ješátko

 

 

 

3.MS

Mgr. Monika Bladská

Kraslice

Lucie Gabčová, Pavlína Nikaschová

 

Jindřichovice

Jana Potočná

 

 

Školní družina:  3 oddělení pracoviště Kraslice a 1 oddělení odloučené pracoviště Jindřichovice

Mateřská škola: 1 třída odloučené pracoviště Jindřichovice, 1 třída pracoviště Kraslice

Vedoucí vychovatelka:  Irena Kafarová

Vychovatelky:                Monika Matasová, Mgr. Věra Habartová, Martina Némethová

Učitelé bez třídnictví:    Mgr. Hana Vlčková, Mgr. Jan Boháč, Mgr. Libor Bříza, Mgr. Věra Ulrichová,
Martina Pytlová, Ing. PhD. Miroslav Carabelli, Bc. Aneta Čapková, Lenka
Hávová, Blanka Polanová, Mgr. Jan Cimerman

Učitelé ODV:                 Jaroslav Krekl, František Donoval, Renata Eliášová, Alexandra Jančová

Asistenti pedagoga:      Alena Čermáková, Růžena Švehlová, Jana Divišová, Pavla Korandová, Lucie
Zykmundová, Michaela Vildumetzová, Darina Dusíková, Hana Kabátová,
Jarmila Janečková, Klára Zykmundová, Ludmila Michlová, Ludmila Puldová


Provozní pracovníci:                                                    Pracovníci školní jídelny:

 

administrativní prac.     Monika Fučikovská                 vedoucí                        Alice Bílská

hlavní účetní                 Lenka Nováková                     vedoucí kuchař            Pavel Aubrecht

školník, údržbář, topič: Jaromír Langmaier                  kuchařka                      Malgorzata Bláhová              

údržbář, topič               Drahomír Šimek                                                           Alena Šenová

strojník bazénu             Antonín Šprtka                                                             Soňa Kavúrová

úklid                              Veronika Řádková                   kuchařka Jindřichovice Mária Sůrová                                 

                                     Helena Šutovcová                    pomocné kuchařky      Hana Steinová   

                                     Miroslava Borovičová                          

                                     Hana Svědíková

                                     Marie Žemličková

                                     Jana Řežábková

                                     Zdeňka Toupalová                               

                                     Hana Bedáková

úklid Jindřichovice        Anna Cajthamlová

úklid - budova SŠ         Dagmar Fajfrová

 

Odpovědnost za prostory

 

veškeré prostory                      ředitel

školní kuchyně a jídelna          vedoucí školní jídelny

pavilony                                   zástupce ředitele

budova střední školy               zástupce ředitele pro SŠ, správce budovy střední školy

školní družina                          vedoucí vychovatelka

bazén                                       strojník bazénu

tělocvična                                 vedoucí předmětové komise výchov

suterén, kotelna                        školník

kmenové třídy                           třídní učitelé

odborné učebny:

            učebna SŠ                               Mgr. Zdena Petrová

            školní dílny                               Bc. Vojtěch Wagner

            cvičná kuchyňka                       Renata Eliášová

            učebna fyziky                            Ing. Štěpánka Vyletová

            učebna výp. techniky 2. st.       Ing. Zdeněk Krsička

            učebna výp. techniky 1. st.       Mgr. Lenka Semrádová

            učebna chemie                         Mgr. Iva Kyselová

            učebna SŠ                                Mgr. Zdena Petrová

            učebna výtvarné výchovy         Bc. Marie Kyselová

            učebna přírodopisu                   Ing. Iva Germušková

            učebna hudební výchovy          Bc. Marie Kyselová

            učebna zookoutek                     Ing. Iva Germušková

kabinety:

            kabinet 1. stupně                       Mgr. Věra Ulrichová

            kabinet cizích jazyků                 Mgr. Hana Vlčková

            kabinet dílen                              Bc. Vojtěch Wagner

            kabinet vých. poradce                Mgr. Zdena Petrová

            kabinet MAA - FYZ                     Ing. Štěpánka Vyletová

            kabinet pěst. prací                      Mgr. Lenka Winkelhöferová

            kabinet DEJ                                Mgr. Monika Bladská

            kabinet ZEM                               Mgr. Libor Bříza

            kabinet odborných předmětů      Ing. Jan Ješátko                                 

            kabinet PRI                                 Ing. Iva Germušková

            kabinet VV                                   Bc. Marie Kyselová

            kabinet CHE                                Mgr. Iva Kyselová

            kabinet TV                                   Mgr. Libor Bříza


školní knihovna                                       Mgr. Lucie Špringsová

sklady:

            sklad učebnic pro 1. stupeň        Mgr. Daniela Roková Vázlerová

            sklad učebnic pro 2. stupeň        Mgr. Pavlína Poledňáková

            sklady materiálu, strojovny         Jaromír Langmaier

sborovny:

            nad jídelnou                                Mgr. Ivana Svobodová

            1. stupně                                     Mgr. Lenka Semrádová

            2. stupně                                     Mgr. Monika Bladská

chodby:

            chodba nad jídelnou                   Mgr. Ivana Svobodová, Mgr. Anna Pečenková

            chodba 1. stupeň, přízemí          Mgr. Daniela Roková Vázlerová, Mgr. Eva Břízová

            chodba 1. stupeň, patro              Mgr. Věra Ulrichová, Mgr. Jana Trnková

            vestibul                                        Mgr. Pavlína Poledňáková

            chodba 2. stupeň, přízemí           Mgr. Zdena Petrová, Mgr. Pavlína Poledňáková

            chodba 2. stupeň, 1. patro           Mgr. Monika Bladská, Ing. Štěpánka Vyletová

            chodba 2. stupeň, 2.patro            Mgr. Iva Kyselová, Bc. Marie Kyselová

            schodiště 2. stupeň                      Mgr. Lenka Winkelhöferová, Bc. Natálie Luhovská

školní hřiště                                              Mgr. Libor Bříza

travnaté plochy a záhony                         Bc. Vojtěch Wagner

odloučené pracoviště Jindřichovice         Mgr. Daniela Kaiserová

budova střední školy                                František Donoval

 

 

Uvádějící učitelé

 

Nově nastupující učitel                          Uvádějící učitel            

Ing. PhD. Miroslav Carabelli               Ing. Jan Ješátko
Mgr. Jan Cimerman                               Mgr. Libor Bříza
Bc. Aneta Čapková                                Ing. Iva Germušková
Lenka Hávová                                        Mgr. Hana Vlčková
Pavlína Nikaschová                                Lucie Gabčová


Časový plán školního roku 2019/2020

 

AKCE

TERMÍN

zahajovací pedagogická rada

30.8.2019 od 11:00 hod.

zahájení školního roku

2.9.2019

opravná písemná závěrečná zkouška - SŠ

3.9.2019

den otevřených dveří

7.10.2019

podzimní prázdniny

29. a 30.10.2019

den otevřených dveří

4.11.2019

1. čtvrtletní pedagogická rada

11.11.2019 od 14:15 hod.

třídní schůzky

18.11.2019 od 14:00 do 15:30

prezentace SŠ pro vycházející žáky

18.11.2019 od 16:00 hod.

den otevřených dveří

2.12.2019

vánoční prázdniny

23.12.2019 - 3.1.2020

2. čtvrtletní pedagogická rada

27.1.2020 od 14:15 hod.

předání pololetního vysvědčení

30.1.2020

pololetní prázdniny

31.1.2020

jarní prázdniny

24.2.2020 - 1.3.2020

přijímací zkoušky na SŠ

duben 2020

velikonoční prázdniny

9.4.2020

3. čtvrtletní pedagogická rada

20.4.2020 od 14:15 hod.

zápis do 1. tříd

duben 2020

zápis do MŠ

duben 2020

třídní schůzky

27.4.2020 od 14:00 do 15:30 hod.

pedagogická rada pro 3.NS, 3.SM

28.5.2020 od 9:40 hod.

závěrečné zkoušky 3.NS, 3.SM

1.6.2020 - 12.6.2020

třídní schůzky

15.6.2020 od 14:00 do 15:30 hod.

4. čtvrtletní pedagogická rada

22.6.2020 od 14:15 hod.

předání vysvědčení

30.6.2020

závěrečná pedagogická rada

30.6.2020 od 10:00 hod.

hlavní prázdniny

1.7.2020 - 31.8.2020

 

 

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Jak se vám líbí nové webové stránky naší školy?

Jsou přehlednější
5 (62.5%)
jsou hezčí
0 (0%)
ty původní byly hezčí
0 (0%)
nevyznám se tu
0 (0%)
líbí se mi
2 (25%)
nelíbí se mi
1 (12.5%)
potřebují ještě vylepšit
0 (0%)

Od 3. 4. 2017 22:50 celkem hlasů: 8

Hlasování uzavřeno.