image

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Střední škola > třídy střední školy > školní rok 2021/2022 > 3NS-3SM-3VT Mgr. Jan Cimerman

3NS-3SM-3VT

Ekonomika v Praxi

 

Žáci 3. ročníku dostali za úkol v rámci předmětu Ekonomika založit firmu. Během celého roku se pro "svou" firmu budou zabývat založením, marketingem, výběrem zaměstnanců, financováním a dalšími činnostmi.

Docela se těším, kolik nabídnou budoucím zaměstnancům jako výplatu?

zakládáme

 zakládáme2

 

Pochvala Pavlíně na odborné praxi v externí firmě

Pavlína Fišerová odbornou praxi vykonává od druhého ročníku ve společnosti Kornet, s.r.o. v Kraslicích. Již na počátku tohoto školního roku, při uzavírání dohody mezi školou a zaměstnavatelem, se personalistka paní Marie Miková zmínila, že jsou s Pavlínou velmi spokojeni a budou rádi, až po prázdninách opět nastoupí. V průběhu října bylo přímo ve výrobním provozu ze strany školy ověřeno, že Pavlína si již poradí s prací na CNC obráběcím stroji. Vedoucí výroby pan Jan Paleček nešetřil chválou, když Pavlínu hodnotil jako velmi pracovitou a pečlivou. Hodnotil také její odbornou připravenost, schopnost čtení technické dokumentace a používání nezbytných měřících přístrojů a kalibrů, což se pozitivně projevuje na kvalitě výroby. Zástupci společnosti by tedy byli rádi, kdyby k nim Pavlína nastoupila i po vyučení. Přejeme tedy Pavlínce mnoho studijních a pracovních úspěchů. Zaměstnavateli děkujeme za vstřícný a motivační přístup.  

20211015_110116.jpg

Něco z našeho tělocviku

Studenti naší třídy pomohli třídnímu učiteli se zajištěním turnaje ve stolním tenisu, který  jsme ve spolupráci s Domem dětí a mládeže uspořádali v tělocvičně naší školy. Například Tomáš Szymeczek se ujal role rozhodčího.   

20211116_143715.jpg

 

Pochvala Honzovi na odborné praxi v externí firmě

Jan Fiala studuje třetím rokem obor nástrojař a dosahuje vynikajících studijních výsledků. Odbornou praxi vykonává od druhého ročníku ve společnosti Kukal & Uhlíř s.r.o. v Kraslicích. V průběhu listopadu bylo přímo ve výrobním provozu ze strany školy ověřeno, že Honza si již poradí i s prací na moderním CNC obráběcím stroji. Vedoucí výroby pan Ivan Kubica hodnotí Honzu jako pracovitého a spolehlivého praktikanta. Zástupci společnosti by proto byli rádi, kdyby k nim Honza nastoupil i po vyučení. Přejeme tedy Honzovi mnoho studijních a pracovních úspěchů. Zaměstnavateli děkujeme za vstřícný a motivační přístup.

Praxe Honza.jpg

 

Progresivní formy výuky na SŠ

Při výuce odborných předmětů strojních oborů naší střední školy jsou využívány progresivní formy výuky.  Škola pro podporu teoretické výuky opatřila kvalitní polytechnikou stavebnici, ze které mohou studenti sestavit ve zmenšeném měřítku funkční modely všech běžně používaných obráběcích strojů.   Na fotografiích jsou studenti třetího ročníku oboru Strojní mechanik při sestavování soustruhu a stojanové vrtačky.  Správnost provedení montáže a funkčnost stroje může pak být přímo ověřena při obrábění menších obrobků.

20211203_081931.jpg

20211203_103905.jpg