image

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > učební plán ZŠ

Učební plán ZŠ

  1. stupeň - v 1 - 5. ročníku je výuka dle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, příspěvková organizace

Předmět

Ročník – (celkem za 1.-5.ročník 118h.)

 

1.

2.

3.

4.

5.

Český jazyk a literatura

9

10

8

8

8

Anglický jazyk

 

 

3

3

3

Matematika

4

5

5

5

5

Člověk a jeho svět

2

2

2

4

4

Informační výchova

 

 

1

 

 

Hudební výchova

1

1

1

1

1

Esteticko pracovní  výchova

2

2

2

3

3

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

Celková dotace

20

22

24

26

26

  1. stupeň - v 6. - 9. ročníku je výuka dle ŠVP ZV

Předmět

Ročník

 

6.

7.

8.

9.

součet

Český jazyk a literatura

5

5

5

5

20

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

Další cizí jazyk - německý

 

 

3

3

6

Další cizí jazyk - slovenský

 

 

3

3

6

Matematika

4

5

5

5

19

Chemie

 

 

2

2

4

Fyzika

2

2

2

1

7

Přírodopis

2

2

2

1

7

Zeměpis

2

2

2

2

8

Dějepis

2

2

1

2

7

Výchova k občanství

1

1

1

1

4

Hudební výchova

1

1

1

1

4

Výtvarná výchova

2

2

1

1

6

Informační výchova

1

 

 

 

1

Člověk a svět práce

1

1

1

1

4

Výchova ke zdraví

 

 

1

1

2

Environmentální a mediální výchova

 

 

 

1

1

Volitelné předměty

Přírodopisný seminář

 

2

 

 

2

Zeměpisný seminář

 

2

 

 

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Celková dotace

28

32

32

32

122

 

Nepovinné předměty

Typ předmětu

Stupeň

Hod. dotace

Pohybové hry

Nepovinný předmět

1. stupeň (3.- 5. ročník)

2

Pohybové hry

Nepovinný předmět

2. stupeň (6.- 9. ročník)

2

Přírodovědný seminář

Nepovinný předmět

3. - 5. ročník

1

Přírodovědný seminář

Nepovinný předmět

6. - 9. ročník

1

Logické hry

Nepovinný předmět

6. - 9. ročník

1