image

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Střední škola > Obory > Výrobce textilií

Výrobce textilií

 
Kód oboru (KKOV) - Název oboru: 3157H01 – Výrobce textilií

Europass - příloha k výučnímu listu v českém, anglickém nebo v německém jazyce 

Obor připravuje pracovníky pro obsluhu strojů, linek a zařízení v textilní výrobě. Absolventi oboru se naučí manipulaci s materiály, polotovary a výrobky v různých formách a osvojí si jejich kontrolu. Seznámí se také s evidováním dat o výrobě a s péčí o stroje a zařízení. 

Školní vzdělávací program ŠVP oboru výrobce textilií
Druh studia Střední vzdělání s výučním listem
Pro školní rok 2016/2017
Délka studia 3 roky
Forma studia Denní
Počet přijímaných žáků 24
Školné Neplatí se
Povinná lékařská prohlídka před podáním přihlášky ke studiu Ne
OZP Ne

Další informace: Odborná praxe je zajišťována přímo u partnerských firem. Učebnice půjčujeme ve škole žákům bezplatně, poskytujeme žákům příspěvek na dopravu a stravování. Je připraven stipendijní program pro žáky s dobrým prospěchem. Hlavní partner nabízí od 2. ročníku prospěchové stabilizační stipendium.

Učební plán oboru Výrobce textilií 31-57-H/01

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Celkem

A. Základní předměty

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

1

1

5

Anglický, německý jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

2

2

1

5

Fyzika

2

1

0

3

Chemie

1

0

0

1

Základy ekologie

1

0

0

1

Informační a komunikační technologie

1

1

1

3

Tělesná výchova

2

1

1

4

Ekonomika

0

0

2

2

B. Předměty specializace

       

Textilní materiály a textilie

2

2

1

5

Stroje a zařízení

2

1,5

1,5

5

Výrobní technologie

2

2

3

7

Odborný výcvik

11

17,5

17,5

46

Součet týdenních hodin

32

32

32

96