image

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Střední škola > Stipendijní program

Stipendijní program a finanční podpora žáků

Škola přispívá žákům na dopravu a stravování ve školní jídelně.

Źákům čtyřletého maturitního studia v řádném denním studiu a  žákům tříletého oboru výrobce textilií škola poskytne pro podporu výuky tablet. Tato pomůcka je spolufinancována spolupracující firmou Sametex s.r.o.

Stipendijní program pro žáky s velmi dobrým prospěchem

Vždy po uzavřeném pololetí vyhodnotí vedení školy spolu se sociálními partnery úspěšné žáky a bude vypláceno prospěchové a stabilizační stipendium 200,- až 600,-Kč měsíčně.

Kritéria pro udělení stipendia:

 • Žák je žákem školy a nemá v hodnoceném pololetí žádné kázeňské opatření, nemá evidovanou žádnou neomluvenou absenci a prospěl. Pokud žák splňuje tuto základní podmínku, může dosáhnout na jeden ze tří stupňů prospěchového stipendia:
  1. Žák s průměrným prospěchem do 1,50 a v žádném předmětu hodnocení dostatečný. – 600,-Kč. (první kategorie)
  2. Žák s průměrným prospěchem do 2,00 a v žádném předmětu hodnocení dostatečný. – 400,-Kč. (druhá kategorie)
  3. Žák, který má hodnocení výborný nebo chvalitebný z odborných předmětů a z odborného výcviku a v žádném předmětu hodnocení dostatečný. – 200,-Kč. (třetí kategorie)
 • O přiznání stipendia rozhodne ředitel školy na základě doporučení pedagogické rady.
 • Vyhodnocování bude provedeno v pololetí a na konci školního roku.
 • Vyplácení bude prováděno měsíčně v následujícím pololetí v pokladně školy v období školního vyučování. Stipendium se nevyplácí v měsících červenec a srpen.
 • Žáku může být pozastaveno vyplácení, pokud se dopustí porušení školního řádu, za který bude uděleno kázeňské opatření nebo se dopustí neomluvené absence.
 • Žáku bude zastaveno vyplácení stipendia, pokud ukončí nebo přeruší studium.
 • Na výplatu stipendia není právní nárok.

 

V druhém pololetí školního roku 2019/2020 získali stipendium:

Jméno a třída

kategorie prospěchového stipendia

výše stipendia

Jan Fiala, 1.SM

první

600,-Kč/měsíc

Jan Prajka, 1.NS

první

600,-Kč/měsíc

Nikolas Gazsi, 3.NS

první

600,-Kč/měsíc

Pavlína Fišerová, 1.SM

první

600,-Kč/měsíc

Jan Kajaba, 1.NS

druhá

400,-Kč/měsíc

Kristína Farkašová, 1.VT

druhá

400,-Kč/měsíc

Marek Kolář, 2.NS

druhá

400,-Kč/měsíc

Samuel Hrubý, 3.MS

druhá

400,-Kč/měsíc

 

 

V prvním pololetí školního roku 2019/2020 získali stipendium:

Jméno a třída

kategorie prospěchového stipendia

výše stipendia

Nikolas Gazsi, 3.NS

první

600,-Kč/měsíc

Marie Paarová, 2. NS

první

600,-Kč/měsíc

Roman Bódi, 3.MS

druhá

400,-Kč/měsíc

Marek Kolář, 2.NS

druhá

400,-Kč/měsíc

 

 

V druhém pololetí školního roku 2018/2019 získali stipendium:

Jméno a třída

kategorie prospěchového stipendia

výše stipendia

Roman Bódi, 2.MS

první

600,-Kč/měsíc

Adam Babka, 3.SM

druhá

400,-Kč/měsíc

Ladislav Havetta, 3.NS

druhá

400,-Kč/měsíc

Nikolas Gazsi, 2.NS

druhá

400,-Kč/měsíc

Marek Kolář, 1.NS

druhá

400,-Kč/měsíc

Marie Paarová, 1. NS

druhá

400,-Kč/měsíc

 

V prvním pololetí školního roku 2018/2019 získali stipendium:

Jméno a třída kategorie prospěchového stipendia výše stipendia
Roman Bódi, 2.MS první 600,-Kč/měsíc
Adam Babka, 3.SM druhá 400,-Kč/měsíc
Daniel Bílý, 2.MS druhá 400,-Kč/měsíc
Nikolas Gazsi, 2.NS druhá 400,-Kč/měsíc
Adéla Chvalinová, 3.SM druhá 400,-Kč/měsíc

 

V prvním pololetí školního roku 2017/2018 získali stipendium:

Jméno a třída kategorie prospěchového stipendia výše stipendia
Roman Bódi, 3.NS první 600,-Kč/měsíc
Josef Chlouba,3.NS druhá 400,-Kč/měsíc
Daniel Bílý, 3.NS druhá 400,-Kč/měsíc
Martin Jánoš, 2.SM druhá 400,-Kč/měsíc
     

 

Ve druhém pololetí školního roku 2017/2018 získali stipendium:

Jméno a třída kategorie prospěchového stipendia výše stipednia
Roman Bodi,3.NS první 600,-Kč/měsíc
Josef Chlouba, 3.NS druhá 400,-Kč/měsíc
Daniel Bílý, 3.NS druhá 400,-Kč/měsíc
Patrik Lučan, 3.SM druhá 400,-Kč/měsíc
Richard Štěrba, 3.SM druhá 400,-Kč/měsíc
Pavel Habart, 2.SM druhá 400,-Kč/měsíc
Adéla Chvalinová, 1.SM druhá 400,-Kč/měsíc

Žáci jsou od druhého ročníku zařazování na odborný výcvik přímo na jednotlivá pracoviště spolupracujících partnerských firem. Za produktivní práci mohou dostat odměnu.

Učební obor Výrobce textilií

Pro žáky v učebním oboru výrobce textilií je připraven stabilizační program. Při dobrém prospěchu v odborném výcviku bude v druhém ročníku vypláceno motivační stipendium až 1000,- Kč v každém pololetí a ve třetím ročníku až 3000,- Kč v každém pololetí.