image

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Střední škola > Obory > Nástrojař

Nástrojař

 

Kód oboru (KKOV) - Název oboru: 23-52-H/01 – Nástrojař

Europass - příloha k výučnímu listu v českém, anglickém nebo v německém jazyce

Absolventi učebního oboru nástrojař jsou připraveni především vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky. Jsou připraveni k výkonu povolání nástrojař nebo v příbuzných povoláních – soustružník kovů, brusič kovů, frézař kovů, zámečník, provozní zámečník. Jsou schopni vykonávat náročné nástrojařské práce v kusové i sériové výrobě, které vyžadují vysokou odbornost, dále jako obsluha CNC strojů nebo jako mechanik seřizovač obráběcích strojů, popř. v servisní i obchodní činnosti. Ve své profesi mohou provozovat samostatnou podnikatelskou činnost. Absolventi tohoto perspektivního technického oboru mají šanci přímého přechodu na maturitní nástavbové studium.

Školní vzdělávací program ŠVP oboru nástrojař
Druh studia Střední vzdělání s výučním listem
Pro školní rok 2016/2017
Délka studia 3 roky
Forma studia Denní
Počet přijímaných žáků 15
Přijímací zkoušky ČJ, M
Školné Neplatí se
Povinná lékařská prohlídka před podáním přihlášky ke studiu Ne
OZP Ne

Další informace: Odborná praxe je zajišťována přímo u partnerských firem. Učebnice půjčujeme ve škole žákům bezplatně, poskytujeme žákům příspěvek na dopravu a stravování. Je připraven stipendijní program pro žáky s dobrým prospěchem.

 

Učební plán oboru Nástrojař 23-52-H/01

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Celkemm

A. Základní předměty

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

1

1

5

Cizí jazyk anglický/německý

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

2

2

1

5

Fyzika

2

1

0

3

Chemie

1

0

0

1

Základy ekologie

1

0

0

1

Tělesná výchova

2

1

1

4

Informační a komunikační technologie

1

1

1

3

Ekonomika

0

0

2

2

B. Předměty specializace

 

 

 

 

Technická dokumentace

2

1

1

4

Stroje a zařízení

0

1,5

1,5

3

Nauka o materiálech

2

2

0

4

Technologie

2

2

4

8

Odborný výcvik

12

16

16

47

Součet týdenních hodin

33

31,5

31,5

99