image

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Střední škola > Obory > Strojní mechanik

Strojní mechanik

 

Kód oboru (KKOV) - Název oboru: 23-51-H/01 – Strojní mechanik

Europass - příloha k výučnímu listu v českém, anglickém nebo v německém jazyce

Absolventi jsou připraveni zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat jejich závady a opravovat je. S tím souvisí i vykonávání pracovních činností vyskytujících se při kontrole jakosti výrobků, jejich funkčních zkouškách, vedení záznamů o jejich provozu apod.

Školní vzdělávací program ŠVP oboru strojní mechanik
Druh studia Střední vzdělání s výučním listem
Pro školní rok 2017/2018
Délka studia 3 roky
Forma studia Denní
Počet přijímaných žáků 20
Školné Neplatí se
Povinná lékařská prohlídka před podáním přihlášky ke studiu Ne
OZP Ne

Další informace: Odborná praxe je zajišťována přímo u partnerských firem. Učebnice půjčujeme ve škole žákům bezplatně, poskytujeme žákům příspěvek na dopravu a stravování. Je připraven stipendijní program pro žáky s dobrým prospěchem.

 

Učební plán oboru Strojní mechanik 23-51-H/01

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Celkemm

A. Základní předměty

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

1

1

5

Cizí jazyk anglický/německý

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

2

2

1

5

Fyzika

2

1

0

3

Chemie

1

0

0

1

Základy ekologie

1

0

0

1

Tělesná výchova

2

1

1

4

Informační a komunikační technologie

1

1

1

3

Ekonomika

0

0

2

2

B. Předměty specializace

 

 

 

 

Technická dokumentace

2

1

1

4

Stroje a zařízení

0

1,5

1,5

3

Nauka o materiálech

2

2

0

4

Technologie

2

2

4

8

Odborný výcvik

12

17,5

17,5

47

Součet týdenních hodin

33

33

33

99