image

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. (PDF)

1. Oficiální název

Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Město Kraslice
nám. 28. října 1438/6
358 20 Kraslice

Základní účel zřízení - předškolní, školní, a střední vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Mateřská škola
 • Základní škola
 • Školní družina
 • Školní jídelna
 • Střední škola

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice, příspěvková organizace
  Havlíčkova 1717
  358 01 Kraslice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice, příspěvková organizace
  Havlíčkova 1717
  358 01 Kraslice

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  8:00 - 15:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 352 686 518
  mobilní telefon: +420 603 294 560

  4.5 Adresa internetové stránky

  skolakraslice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice, příspěvková organizace
  Havlíčkova 1717
  358 01 Kraslice
  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna
  Další elektronické adresy

 • 4.8 Datová schránka

  be5menk

5. Případné platby lze poukázat

Běžný účet školy: 19-8363290277/0100

Běžný účet školní jídelny: 6130391/0100

Rodičovský účet - třídní fondy: 123-8296170207/0100

6. IČO

69979847

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: zskraslice@volny.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): be5menk

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou:  Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice, příspěvková organizace, Havlíčkova 1717, 358 01 Kraslice

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv (PDF)

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou školou poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.