image

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Střední škola > Obory > Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač

 

Kód oboru (KKOV) - Název oboru: 23-45-L/01 – Mechanik seřizovač

Europass - příloha k maturitnímu vysvědčení v českém, anglickém nebo v německém jazyce

Obor je zaměřen na zvládnutí obrábění na základních typech obráběcích strojů a na jejich seřizování a obsluhu.

Výuka je zaměřena na využívání počítačů při řízení obráběcích strojů (CNC stroje), na získání základů počítačového technického kreslení (CAD) a základů programování CNC strojů a 3D technologií (ruční programování, CAD/CAM).

Absolventi jsou připraveni navrhovat výrobní postupy, potřebné nástroje, přípravky, materiály, strojní zařízení, upravovat tvar obrobků, odlitků, výlisků a výkovků s ohledem na výrobní technologii, stanovovat technologické přídavky, podmínky, parametry a výrobní časy v oblasti soustružení, frézování, vrtání, vyhrubování, vystružování, zahlubování, vyvrtávání a broušení. Mohou využívat dokončovací operace, nekonvenční metody obrábění, dílenskou kontrolu výrobků, základy montáží, výrobní a montážní postupy.

Žáci jsou na odbornou praxi umísťováni na pracoviště přímo u našich smluvních partnerů: Strojírna Kukal DSS, Kornet Kraslice, Amati Denak, Rotas Rotava, PBS Rotava, EPT connector Svatava, Sametex, KMS Kraslice a další.

Školní vzdělávací program ŠVP oboru mechanik seřizovač
Druh studia Střední vzdělání s maturitou
Pro školní rok 2018/2019
Délka studia 4 roky
Forma studia Denní
Počet přijímaných žáků 24
Přijímací zkoušky ČJ, M
Doporučený prospěch 2,5
Školné Neplatí se
Povinná lékařská prohlídka před podáním přihlášky ke studiu Ne
OZP Ano

Další informace: Učebnice půjčujeme ve škole žákům bezplatně, poskytujeme žákům příspěvek na dopravu a stravování. Je připraven stipendijní program pro žáky s dobrým prospěchem.

Učební plán oboru Mechanik seřizovač 23-45-L/01

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem

A. Základní předměty

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

3

3

10

Cizí jazyk Anglický/Německý

3

3

3

3

12

Občanská nauka

0

1

1

1

3

Dějepis

2

0

0

0

2

Matematika

4

2

3

3

12

Fyzika

2

1

1

0

4

Chemie

2

0

0

0

2

Základy ekologie

1

0

0

0

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační a komunikační technologie

2

2

1

0

5

Ekonomika

0

0

0

3

3

B. Předměty specializace

 

 

 

 

 

Technická dokumentace

2

2

1

1

6

Stroje a zařízení

0

2

2

2

6

Strojírenská technologie

2

2

3

2

9

Nauka o materiálech

3

0

0

0

3

Automatizace obrábění

0

0

1

1

2

Odborný výcvik

6

14

10

10

40

Součet týdenních hodin

33

33

31

31

128