image

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Aktuality > Organizace vyučování od 12.4.2021

Organizace vyučování od 12.4.2021Datum konání:
12.4.2021

Na základě úpravy mimořádného opatření obnovujeme od 12.dubna 2021 prezenční výuku žáků na prvním stupni základní školy a prezenční docházku dětí v předškolním vzdělávání mateřské školy. Docházka žáků bude zajištěna tak zvaným rotačním způsobem.
Od 12. 4. 2021 zahájí prezenční docházku ve škole v Kraslicích žáci 1.A, 2.A, 3.A, 4.A a 5.A třídy.
Žáci 1.B, 2.B,3.B, 4.B a 5.B budou pokračovat v distanční výuce a do školy přijdou 19. 4. 2021.

Žáci druhého stupně základní školy a střední školy pokračují v distančním vzdělávání prostřednictvím OFFICE 365 a aplikace TEAMS.

Organizace vyučování bude zajištěna za zvýšených hygienických opatření.

Žáci budou povinni se před vyučováním podrobit antigenním neinvazivním testům. U žáků první a druhé třídy mohou při testování asistovat rodiče. Všichni žáci musí mít po celou dobu pobytu ve škole roušku chránící dýchací cesty. Všichni dospělí, kteří budou vstupovat do budovy školy musí mít nasazený respirátor splňující normu FFP2. Rodiče doprovázející žáky do školy žádáme, aby v pondělí vyčkali na vyhodnocení testu. Jde o přibližně patnáct minut. Testování žáků bude organizováno okamžitě po vstupu do třídy. Testování bude probíhat dvakrát týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek. Pokud by žák přišel do školy například v úterý, podstoupí testování ihned po vstupu do třídy.

Bližší vysvětlení k k testování a postupům, které mají zajistit bezpečné prostředí při prezenční výuce najdete na www.testovani.edu.cz

Žáci ve škole v Jindřichovicích budou od 12.4.2021 docházet do školy v plném rozsahu (1. až 4. ročník)

Mateřská škola bude v provozu pro děti v posledním roce předškolního vzdělávání. Rodiče budou moci vstoupit do budovy v pondělí především k asistenci při testování dětí antigenními neinvazivními testy.

Pracoviště v Kraslicích

Školní družinu zabezpečíme v celém rozsahu od 6:30 ráno do 16:00 hodin odpoledne. Žáci budou rozdělení do čtyř oddělení.

Výuka bude probíhat dle stálého rozvrhu. Pouze výuka hudební výchovy a tělesné výchovy bude organizována jinou formou. Úpravy rozvrhu sdělí každé třídě paní třídní učitelka.

Svačinky a obědy je nutné dětem přihlásit. Využijte, prosím, přihlašovacího systému na www.strava.cz.

Stravování dětí bude zajištěno v oddělených skupinách a v jídelně v oddělených částech.

Případné další dotazy a upřesnění vám zodpoví vaši třídní učitelé. Věříme, že návrat dětí a žáků do škol se bude postupně normalizovat a současný komplikovaný postup bude jen přechodný, ale v současné době nutný s ohledem na epidemiologickou situaci ve společnosti.