image

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Aktuality > Organizace vyučování od 3.5.2021

Organizace vyučování od 3.5.2021Datum konání:
3.5.2021

Od 3. května 2021 dochází k dalšímu mírnému rozvolňování docházky dětí a žáků do školy.

Mateřská škola - Děti do mateřské školy mohou docházet bez omezení (všechny, které jsou přihlášené), Děti nebudou testovány a nemusí mít ve škole roušky. Toto se týká obou tříd v Kraslicích i v Jindřichovicích.

Základní škola - Vyučování je organizováno - rotačním způsobem. V týdnu od 3. 5. 2021 budou docházet na prezenční vyučování třídy 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B, 6.B, 7.B, 8.B a 9.B. Třída 1.-4.C V Jindřichovicích má prezenční výuku dle platného rozvrhu každý týden.

Střední škola -  bude probíhat výuka odborného výcviku ve všech oborech a všech ročnících dle platného rozvrhu. Teoretická výuka bude dále organizována distanční formou. Pro žáky posledního ročníku budou umožněny konzultace pro přípravu k maturitní a závěrečné zkoušce. Žáci musí mít při vstupu do budovy a po celou dobu pobytu v budově ústa i nos krytá zdravotnickou rouškou nebo obdobným prostředkem.

Vyučování bude probíhat bez odpolední výuky podle částečně upraveného rozvrhu.

Tělesná výchova bude probíhat na venkovním hřišti. Žádáme rodiče, aby si jejich děti donesly odpovídající cvičební úbor a obuv.

Testování žáků antigenními testy:

1. stupeň ZŠ: preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

2. stupeň ZŠ a žáci SŠ: Před zahájením výuky musí žáci absolvovat testování antigenními testy s negativním výsledkem. Testování bude probíhat dvakrát týdně (pondělí a čtvrtek).  V pondělí žádáme aby žáci přišli do školy dříve, aby mohlo testování ve třídě probíhat plynule již od 7:40 hod., Vše je připraveno tak, aby výuka mohla začít v 8:00 hod. Testování nemusí absolvovat žáci, kteří přinesou potvrzení, že v uplynulých devadesáti dnech prodělali onemocnění COVID 19.
Po celou dobu pobytu ve škole musí mít všichni žáci nos i ústa kryté zdravotnickou rouškou nebo obdobným prostředkem.

Na svačiny a obědy se žáci musí přihlásit na www.strava.cz

Třídy 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A a 9.A budou v týdnu od 3.5.2021 pokračovat v distanční výuce. V následujícím týdnu od 10.5.2021 se třídy v prezenční a distanční výuce vymění.

Dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti
pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách
(např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný
zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným
prohlášením.

O dalších změnách vás budeme informovat, jakmile budeme mít dostupné informace.