image

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Aktuality > Nabídka studijních a učebních oborů střední školy

Nabídka studijních a učebních oborů střední školyNaše střední škola připravila studijní a učební obory na základě poptávky významných zaměstnavatelů našeho regionu.

Čtyřleté obory s maturitou: Mechanik seřizovač a Mechanik elektrotechnických a instalatérských zařízení

Tříleté obory s výučním listem: Nástrojař, Strojní mechanik a Výrobce textilií.

Podrobný přehled naší nabídky najdete na našich profilech na webu stredniskoly.cz nebo na webu atlasskolstvi.cz.

Co by vás mohlo zajímat?

Učebnice zapůjčíme našim žákům zdarma. Poskytujeme příspěvek na stravování a na dopravu žáků do školy i na praxi. Žákům, kteří mají dobré výsledky, poskytujeme stipendium. Žáci z naší oblasti ušetří za dojíždění, za nákup učebnic a dalších potřeb. Naši absolventi mají jistotu zaměstnání u našich partnerů.

Čtyřleté studijní obory s maturitou

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02

Obor je zaměřen k výkonu kompletních odborných prací na vnitřních instalatérských a elektrotechnických rozvodech. Absolvent získá široký odborný profil nejen v oblasti instalatérské a elektrotechnické, ale je dostatečně adaptabilní i v příbuzných oborech.

Mechanik seřizovač 23-45-L/01

Obor je zaměřen na zvládnutí obrábění na základních typech obráběcích strojů a na jejich seřizování a obsluhu. Výuka je zaměřena na využívání počítačů při řízení obráběcích strojů (CNC stroje), na získání základů počítačového technického kreslení (CAD) a základů programování CNC strojů a 3D technologií (ruční programování, CAD/CAM). Absolventi jsou připraveni navrhovat výrobní postupy, potřebné nástroje, přípravky, materiály, strojní zařízení, upravovat tvar obrobků, odlitků, výlisků a výkovků s ohledem na výrobní technologii, stanovovat technologické přídavky, podmínky, parametry a výrobní časy v oblasti soustružení, frézování, vrtání, vyhrubování, vystružování, zahlubování, vyvrtávání a broušení. Mohou využívat dokončovací operace, nekonvenční metody obrábění, dílenskou kontrolu výrobků, základy montáží, výrobní a montážní postupy. Žáci jsou na odbornou praxi umísťováni na pracoviště přímo u našich smluvních partnerů: Strojírna Kukal DSS, Kornet Kraslice, Amati Denak, Rotas Rotava, PBS Rotava, EPT connector Svatava, Sametex, KMS Kraslice a další.
Po vykonání maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat ve studiu na vysoké škole v podobně zaměřeném oboru.

Tříleté učební obory

Nástrojař 23-52-H/01

Uplatnění absolventa: Absolventi učebního oboru nástrojař jsou připraveni především vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky. Jsou připraveni k výkonu povolání nástrojař nebo v příbuzných povoláních – soustružník kovů, brusič kovů, frézař kovů, zámečník, provozní zámečník. Jsou schopni vykonávat náročné nástrojařské práce v kusové i sériové výrobě, které vyžadují vysokou odbornost, dále jako obsluha CNC strojů nebo jako mechanik seřizovač obráběcích strojů, popř. v servisní i obchodní činnosti. Ve své profesi mohou provozovat samostatnou podnikatelskou činnost. Absolventi tohoto perspektivního technického oboru mají šanci přímého přechodu na maturitní nástavbové studium.

Strojní mechanik 23-51-H/01

Uplatnění absolventa: Absolventi jsou připraveni zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat jejich závady a opravovat je. S tím souvisí i vykonávání pracovních činností vyskytujících se při kontrole jakosti výrobků, jejich funkčních zkouškách, vedení záznamů o jejich provozu apod.
Oba obory jsou koncipovány tak, aby jejich úspěšný absolvent v případě zájmu mohl ve zkráceném studiu pokračovat v maturitním oboru mechanik seřizovač.

Výrobce textilií 23-57-H/01

Je zcela nový obor otevřený na základě žádostí významných textilních firem (na příklad: Sametex, Vlnap Nejdek) Uplatnění absolventa: Obor připravuje pracovníky pro obsluhu strojů, linek a zařízení v textilní výrobě. Absolventi oboru se naučí manipulaci s materiály, polotovary a výrobky v různých formách a osvojí si jejich kontrolu. Seznámí se také s evidováním dat o výrobě a s péčí o stroje a zařízení.